Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail: alllesoehusflid@gmail.com

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

 

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her  Online Dispute Resolution

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse alllesoehusflid@gmail.com