Om foreningen

Mange starter i den tro, at de er udstyret med 10 tommelfingre, men allerede midt i kursusforløbet, er de i gang med at fremstille fine ting i træ. I de senere år har drejning, og fremstilling af Miniature-møbler været meget populære aktiviteter, men du bestemmer selv, hvad du vil lave. Som deltager på et kursus, er man medlem af foreningen. Medlemmerne får lejlighed til at deltage i mange spændende foreningsaktiviteter, som foregår og er stærkt medvirkende til at holde kursusafgifterne lave. Det er naturligvis frivilligt og ulønnet. Det kan f.eks. være medvirken til opskæring af træ, rengøring og vedligeholdelsesarbejde, og ikke mindst deltagelse ved udstillinger. Såvel på selve kurserne som ved andre foreningsaktiviteter hersker der en positiv ånd og et hyggeligt socialt samvær, og man er med til at bevare en værdifuld, oprindelig dansk kulturarv.

Vedtægter for Allesø Husflid